HemCell en het milieu

Een van de problemen met het recyclen van producten is dat het geen producten zijn uit een zgn mono materiaal maar vrijwel altijd combinaties zijn van meerdere lagen verschillende materialen.

Zo is het bekende melkpak opgebouwd uit diverse lagen van diverse kunststoffolies en papier en bestaat een koffie capsule uit 5 lagen. Het maakt recyclen lastig en leidt meestal tot down cyclen naar laagwaardigere toepassingen.

De zuivere materiaal en recycle stromen zijn zeldzaam.

Van al het afval wereldwijd is ruim 35% zwerfafval, we kennen de beelden van de plastic soup en vervuilde stranden maar al te goed.

De combinatie van materialen maakt het verwerken lastig en leidt dus meestal naar de verbrandingsovens. Maar de combinatie zorgt ook voor complexe biologische afbraak waar delen in verschillende omstandigheden ongelijk afbreken of uit elkaar vallen.

Dit is al een ernstig probleem, maar het wordt versneld als men biobased materialen gaat mengen met fossiele kunststoffen om verwerkingsproblemen op te lossen of logistiek houdbaarheidsuitdagingen te voorkomen.

HemCell is een mono materiaal omdat het uit een nieuwe biopolymeren matrix is opgebouwd uit diverse componenten. Tijdens het dé-composteren wordt het weer volledig omgezet in biobased componenten met een bijkomend gunstig effect op de composterings omgeving waar dit plaats vindt zonder dat er micro of nano plastic verbindingen achterblijven.

HemCell in een compost of mestomgeving zorgt voor een versnelde afbraak en opbouw van een gewenste micro-organisme balans hetgeen weer positieve effecten heeft op het behoud van voedingstoffen en reductie van geur en broeikasgassen.

De energiebesparingen die converters kunnen realiseren samen met het lage soortelijke gewicht waar product ontwerpers hun voordelen mee kunnen doen maakt de integrale belasting van het milieu aanmerkelijk lager dan de bekende reguliere bioplastics op dit moment in de markt.